ROZHOVOR: S majitelkou agentury na hlídání, Hanou Procházkovou

Hanka Procházková je optimistická žena, která se umí radovat nejen z velkých věcí, ale i z maličkostí. Svou energii s nadšením vkládá do své agentury Tety na hlídání, která zajišťuje hlídání dětí v Praze a blízkém okolí. A se stejným nasazením od roku 2021 podporuje kvalitu péče o děti v projektu VSEPROCHUVY.cz.

Jako maminka tří malých dětí je výborná organizátorka. Dokáže zorganizovat nejen početnou domácnost, ale především ji skloubit s pracovními aktivitami. Do své práce dává kus sebe, což se odráží na výsledcích. Podporuje chůvy ve vzdělávání, sebeprezentaci a respektu k dětem a rodičům.

Motto: "Pokud chůva zajišťuje hlídání a na děti se netěší, měla by si najít jinou práci."

Hanka je velmi energická, podnikavá a inspiruje mnoho žen, proto jsme se rozhodli ji trochu vyzpovídat a poodhalit něco málo z jejího profesního a osobního života.

Měla jsi již vlastní děti, když jsi začala podnikat?

Podnikat jsem začala až po narození syna v roce 2014. V těhotenství jsem přemýšlela, co budu dělat doma s dítětem, jak využiji čas, uplatním své dovednosti, rozšířím si obzory. Vždy jsem byla podnikavá. Jako malá jsem organizovala cvičení pro děti a vystoupení pro naše rodiče. Impulsem začít podnikat a vstoupit do vod nepoznaných byla moje kolegyně Ivana Bondareva Dubnová. Založila při rodičovské dovolené úklidovou agenturu Paní k ruce. Byla mojí oporou v začátcích a stále je mou inspirací. U ní je vidět, že pokud člověk něco chce, může to dokázat, a to v jakémkoliv věku.

Co tě přivedlo k myšlence založit agenturu na hlídání dětí?

Směr podnikání jsem znala již delší dobu, vnímala jsem svůj vnitřní hlas. Po narození syna jsem začala více okoukávat možnosti hlídání. Syn byl úžasné dítě, jen noci byly ze začátku náročnější. Pamatuji si, jak k nám nadšeně docházela máma manžela a ráno si syna brala, abychom se dospali. Nyní se třemi dětmi na tento luxus vzpomínáme a jsou dny, kdy bychom si to rádi zopakovali. Když se mi podařilo stabilizovat časový harmonogram dne, pustila jsem se do práce. Uskutečnila jsem průzkum trhu. Zjistila jsem, že v konkurenčním prostředí je místo pro realizaci mých myšlenek a mé představy agentury na hlídání. Chtěla jsem umožnit zajištění hlídání Tetami na hlídání, aby byla spokojená jak chůva, tak klient a mohl si ji dovolit každý.

Co pro tebe bylo na začátku nejtěžší?

Mám ráda kvalitní služby. Proto pro mě bylo velmi těžké nabízet hlídání dětí, když ještě nebylo úplně vše připravené na 100 %. První hlídání probíhalo za pochodu. Tedy v začátcích jsem hlídání zajišťovala i sama, než jsem našla vhodné Tety na hlídání. Na vlastní kůži jsem vyzkoušela, jaké to je předat své nevinné dítě cizí paní a doufat, že jej za 3 hodiny vrátí v pořádku zpět. Tomu nejspíš porozumí všechny mámy, je to pocit nejistoty, obav, je potřeba k dané chůvě získat tolik potřebnou důvěru.

Od doby, kdy jsem si vyzkoušela hlídat kojence společně s mým malým synem, odmítám spolupráci s Tetou, která by chtěla zajišťovat hlídání společně s vlastním dítětem nízkého věku.

No a třetí nejtěžší věcí byla a i je zodpovědnost. Zodpovědnost za zaměstnance, aby při hlídání nedošlo k velkému úrazu dítěte či chůvy, aby zajistili hlídání dle potřeb klientů a dítěte. Přeci jen mám svoji rodinu a o to více vnímám, že bych i je mohla uvést do nepříjemností.

Pokud si nejsem chůvou jistá, spolupráci odmítám.

Když se podívám na spolupráci s klienty, bylo pro mě těžké smířit se s tím, že nemohu vyhovět všem. Měla jsem tendenci v některých případech snižovat cenu, ale uvědomila jsem si, že takovou cestou jít nemůžu. Už vím, že můžeme pomoci tam, kde si jsou vědomi přidané hodnoty, kterou zajišťujeme.

Jak se ti daří získávat klienty/rodiny s dětmi? Jaké marketingové kanály používáš?

Pro mě jsou Tety na hlídání srdcová záležitost. Šlo mi především o možnost práce, možnost rozvoje. Stránky vytvořil můj úžasný manžel dle mého cítění a nyní opět vytváří nové. Při zpětné vazbě jedna klientka uvedla, že si nás vybrala podle stránek, jaký pocit v ní vyvolaly. Uvědomila jsem si, že opravdu se nám ozývají klienti, se kterými si rozumím – a že se většinou jedná o brunetky. Klienti přichází i na doporučení, což mě vždy zahřeje u srdce. Beru to jako způsob ocenění naší práce. S většinou klientů jsem měla možnost se setkat osobně, některé znám ze zaslaných fotek.

Pro marketingové účely využívám Google Ads. Nyní začínám fungovat pracovně i na Facebooku. Několik let jsem se tomu vyhýbala, měla jsem ostych, ale nyní vnímám, že je třeba jít dopředu a být si blíže prostřednictvím sociálních sítí s klienty a chůvami.

Jak se ti daří hledat a sjednávat spolupráci s Tetami na hlídání?

Spolupráci navazujeme na základě poptávek klientů. Tety mají své časové možnosti a od nich se odvíjí, které poptávky mohou zajistit. Za roky fungování naší agentury máme vytvořenou databázi chův, která se ale čas od času obměňuje. Studentkám se mění rozvrh ve škole, starším ženám se objeví zdravotní problémy apod.

Spolupráce se tedy odvíjí od požadavků rodičů, zkušeností a kvalifikace chůvy. Stále více se dbá na kvalitu – ne jen dohled. Tety, které zajišťují kvalitní péči o dítě, chtějí být ovšem samozřejmě i řádně ohodnoceny. Já s tím souhlasím, mají na to právo. Proto oproti dřívějšku více spolupracuji s Tetami externími, jak já říkám. Jedná se o Tety, které mají živnostenský list anebo pracují pod námi, ale jejich ohodnocení je vyšší. Svými zkušenostmi a metodikou práce nabízejí kvalitní péči.

Abychom dokázali zajistit kvalitní služby, učím chůvy, jak o děti profesionálně pečovat (nejen hlídat), jak nabídnout své služby a jak komunikovat s rodiči nebo zaměstnavateli. V online kurzu Chůva v praxi: Jak podnikat a uživit se hlídáním dětí pečlivě vedu chůvy k lepšímu uplatnění, sebeprezentaci a růstu.

Co musí Teta na hlídání splňovat, abys s ní navázala spolupráci?

Hned na začátku je pro nás důležitá dochvilnost, aby Teta přišla ke klientovi včas. Jednou se nám stalo, že Teta zůstala v dopravní zácpě, telefon zapomněla doma a dostavila se na první konzultaci s klientkou o dvacet minut později. Na místě Teta zjistila, že klientka na zvonku nemá jméno a že se s ní tudíž nemá jak spojit. Spolupráce se nekonala. Jednalo se sice o sousled nešťastných událostí, ty ve svém důsledku měly bohužel dopad na Tetu, ale i na celou agenturu. Nejen že jsme zakázku neuzavřeli, ale možná nás to stálo i několik negativních recenzí.

Je pro nás důležité, aby Teta fungování agentury rozuměla. Jsme tu nejen pro klienty, ale také pro Tety. Snažíme se, aby se na nás Tety obracely s důvěrou, a stejně tak s důvěrou se chceme obracet my na ně.

Vyžadujeme výpis z rejstříku trestů, zkušenost s hlídáním dětí, reference a zdravotní způsobilost. Tety prochází školením první pomocibezpečnosti práce (nebo je již mají). Dbáme na dodržování Etického kodexu. Děti kopírují chování dospělých a není možné, aby Teta vyhodila odpadky například na ulici místo do koše.

Máš tři malé děti. Jak zvládáš skloubit péči o ně s pracovními povinnostmi?

Musím se smát, protože kolikrát je to oříšek. Miluji plánování a organizování, ale s dětmi se plány kolikrát mění z minuty na minutu. Děti mají nyní 2, 4 a 7 roků. Naštěstí chodí do školek a školy, díky čemuž mám čas věnovat se práci přes den. Když ale zůstane některé dítě doma, způsob práce je naprosto odlišný. Když byly děti mladší, pomáhaly nám chůvy. Také jsem měla slečnu, která se ujala komunikace s novými Tetami.  

Máš nějakého zaměstnance, který ti pomáhá s provozem a agendou?

V současné chvíli zaměstnance, který by mi pomáhal s provozem, nemám. V době covidu zvládám práci zajistit sama. Pokud si s něčím nevím rady, obracím se na své mentorky. Je velkou výhodou mít možnost probrat své nápady, nechat si zhodnotit práci. Případně mám v záloze virtuální asistentku.

Jaké služby rodiče nejčastěji využívají?

Zajišťujeme převážně dlouhodobé hlídání, nejčastěji pro děti do 8 let věku. Výhodou je, že děti a rodiče si na tetu zvyknou a berou ji skoro jako svou rodinu. Také rodičům pomáháme dovést děti do kroužků a zpět domů. Často se totiž odehrávají v hodinách, kdy rodiče ještě musí být v práci, a ne v každém zaměstnání si mohou dovolit odejít z práce dřív a dodělat pak práci z domů.

Je něco, co tě v daném oboru při podnikání trápí, co bys chtěla změnit?

Když jsem začínala, byla jsem velmi spokojená, ale spíše se jednalo o charitu než podnikání. Byla jsem ráda za peníze navíc k rodičovskému příspěvku, ale Tety i já jsme si zasloužily vyšší mzdu. Chyba byla v mém nastavení. Myslím, že chůvy by měly být lépe ohodnoceny a tedy pravidelně přehodnocuji nastavení služby. Stále se více setkávám s chůvami, které s láskou pečují o děti, ale neumí se samostatně prosadit, nevěří si, bojí se říci si o vyšší mzdu. Po dobu mého působení na trhu byly různé vlny. Buď byl velký zájem o hlídání dětí, anebo naopak malý v závislosti na ohodnocení. Překvapuje mě, že v dnešní době uchazečky o práci neumí napsat životopis. Přitom se jedná o základní věc, kterou bych očekávala, že se naučí ve škole.

Napadne tě nějaký zážitek při podnikání, na který nerada vzpomínáš?

Za celou dobu jsme zažili jen tři výměny chův na požádání klienta. Samozřejmě se objevily i nepříjemnosti, které jsem byla nucena řešit. K podnikání překážky patří a já je beru jako posun dál. Kolikrát se jednalo jen o nedorozumění a následně se vše podařilo objasnit, vyjasnit. Co mě mrzí, bylo, že jsem jednou nedala na svou intuici. U jedné klientky se mi stále nedařilo najít na dlouhodobou spolupráci vhodnou Tetu. Klientku jsem dokonce poprosila, aby oslovila konkurenci, nicméně odmítla. Nakonec i přes můj nepříjemný pocit jsem novou Tetu našla a navázala jsem s ní spolupráci. Po prvním měsíci mi byla ze strany klientky dána zpětná vazba, bylo mi řečeno, že vše je v pořádku (i když už i v té době nebylo). Další měsíc jsem zjistila, že chůva ruší hlídání dětí na poslední chvíli, klientka pak musí narychlo měnit svůj program a dostává se tím samozřejmě do nepříjemností. Chtěla jsem danou situaci řešit, ale Teta přestala úplně komunikovat s klientkou i se mnou. Od té doby důvěřuji své intuici, svým pocitům. 

Svou práci si člověk volí, a pokud ji chce dělat dobře, je na místě i férové jednání.

Napadne tě nějaký pracovní zážitek při podnikání, na který naopak velmi ráda vzpomínáš?

Jako první se mi vybaví hlídání dětí na akci jedné kulinářské společnosti, která dělala zabijačku pro své zaměstnance. To mě v Praze velmi překvapilo – tyto tradice a obecně i uvědomění dětí, odkud se bere maso na talíři, se již moc nevidí. Vždy mě potěší vidět radost dětí a Tet a když dostanu nějaké výtvory či obrázky od dětí. Radost jsem měla i při zařazení muže do našeho týmu chův. Klienti byli překvapeni, někteří tuto možnost odmítli, ale jiní ji naopak uvítali.

Jak ovlivnila pandemie (covid-19) trh s hlídáním dětí? Máš zakázanou činnost, nebo nějakým způsobem omezenou?

Pro mě byla a je pandemie jako pro mnoho lidí nepříjemnou záležitostí. Zajišťovat hlídání dětí v domácnosti klienta můžeme. Nicméně jsou klienti, kteří se dostali do tíživé životní situace a musí přehodnotit své finanční možnosti. Jsou zavřené kroužky, a tudíž rodiče nepotřebují zajistit přesuny dětí. Někteří klienti mají obavy z možného nakažení. Tedy hlídání mohu zajišťovat, ale není moc komu. Také jsme zaznamenali nárůst žadatelek o práci na pozici chůvy, což jistě souvisí s tím, že mnoho žen přišlo v souvislosti s covidem o práci. Dopady jsou a budou ještě více znatelnější – v následujících měsících určitě. Obávám se, že dokud nebudou fungovat kroužky prezenčně, budeme stále spíše bez práce. Ale snažím se vždy vidět lepší zítřky, to pozitivní, co ze špatného vychází. Proto jsem ráda za projekt VSEPROCHUVY.cz, kde mohu uskutečnit svůj cíl – podpořit chůvy ve vzdělávání, sebeprezentaci a respektu k dětem i klientům. Vnímám, že se budou moci prosadit právě chůvy, které s láskou zajišťují péči o děti. Pokud nebudou chůvy zajišťovat kvalitní službu, pak ani agentury nebudou mít co nabídnout. Také bych byla ráda, aby měly chůvy více uplatnění i mimo krajská města.

Dá se agenturou na hlídání uživit?

Myslím, že dá. Obecně bych řekla, že se hlídáním dětí uživit dá. Musíme však znát své schopnosti, proč to děláme a co očekáváme. Je zapotřebí uvědomit si, že se jedná o službu, která má za cíl klientovi ulehčit při jeho každodenních starostech o rodinu. Není možné nastavit cenu tak, aby byla příjemná klientovi a ušetřila jemu peníze, pokud nebudu mít zajištěn příjem pro sebe a svou rodinu.

Jaké máš plány do budoucna? Kde bys chtěla být například za 10 let?

Ráda se rozvíjím a tvořím si i “nástěnku vizí” pro kalendářní rok – tzv. vision board – tedy nástěnku svých přání a cílů. Pro mě je nyní důležité, proč to dělám. Chci podporovat ženy, chci být v harmonii a chci být mámou, která se přičiní o rozvoj svých dětí. Moc se těším na učení s dětmi, opakování si dějepisu, biologie, matiky a diskutování o všemožných tématech. Zajímám se o process management, baví mě hledat příčinu problému a dívat se, jak při malé změně může dojít k velkému posunu. Za deset let vidím sebe jako ženu spokojenou, co dělá práci, která ji baví a splňuje její hodnoty. Přesné předsevzetí nemám, cesta se různě klikatí, dochází k potkávání nových lidí, propojení. Nechávám dveře stále otevřené.

Martina Smolíková
Jsem máma dvou kluků, manželka, kamarádka a podnikatelka. Práce je mým koníčkem, a tak hledám cesty, jak sladit osobní a profesní život. Ráda se podělím o svůj příběh a pomůžu vám v rozvoji, uplatnění a sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů