3010
8 vyuč. hodin, cena 1 590 Kč
1311

Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

13.11. 2023Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice
4 vyuč. hodiny, cena 1090 Kč
1511

Poruchy stravování

15.11. 2023Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice
4 vyuč. hodiny, cena 1090 Kč
2111

Vývojová dysfázie (porucha řeči)

21.11. 2023Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice
6 vyuč. hodin, cena 1 690 Kč