Prezenční kurz v Ostravě

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI DÍTĚTI


Termín: 29. 3. - 31. 3. 2021

Praktický dvoudenní kurz, který je zaměřen na akutní stavy specifické pro děti,  celkové zvládnutí situace
a procvičení život zachraňujících dovedností.


Přestaňte se už bát zachránit
lidský život.

Prezenční seminář v Ostravě

VÝŽIVA V DĚTSTVÍ 
A JEJÍ SPECIFIKA


Termín: již brzy

Jednodenní seminář o zdravém
a chutném stravování dětí. O tom, jak připravit nutričně hodnotné jídlo pro děti tak, aby je také rády jedly. Nejčastější diagnózy a potravinové alergie.


Naučte své děti jíst
zdravě a chutně.

Prezenční seminář v Ostravě

PORUCHY CHOVÁNÍ
DĚTÍ


Termín: již brzy

Jednodenní seminář o tom, co je
a není standardní chování dětí, jak se nebát jinakostí a chyb v péči,
o přijetí dítěte i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. 


ADHD - Autismus - Opožděný vývoj řeči