Rok 2021: Změní se dětské skupiny na JESLE?

Rok 2020 byl opět plný diskuzí o tom, jak budou fungovat dětské skupiny v dalších letech. Novela Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je projednávána již od roku 2018, avšak teprve vloni dostala podobu, kterou schválila vláda České republiky. Nyní novela čeká na projednání Senátu, přestože má vyjít v platnost již 1. 7. 2021.

Dětské skupiny jsou do roku 2022 financovány z Evropského sociálního fondu, poté již bude financování spadat do státního rozpočtu, proto je nutné připravit udržitelný a stabilní rámec.

A jaké změny dětské skupiny čekají?

 • 1
  Nový název JESLE

Hlavní změnou je přejmenování dětských skupin na jesle. Ty se stanou součástí systému předškolní péče v České republice. Stěžejní mají zůstávat mateřské školy a jesle mají jen doplnit nedostatek míst pro děti mladší 3 let a vyřešit tak nedostatečné podmínky pro menší děti v mateřských školách. Jesle by měly zohledňovat individuální potřeby nejmenších dětí, zlepšit kvalitu péče a měly by být pro rodiče finančně dostupné.

Název jesle je velmi konfrontovaný. Na jednu stranu každý historicky ví, o co se jedná, řada odpůrců avšak poukazuje na to, že je název zastaralý, nese pachuť minulého režimu s nevhodnými metodami v péči o děti.

 • 2
  Péče pro děti od 0,5 roku do 3 let

Statistiky uvádí, že v dětských skupinách je více než polovina dětí dvouletých, jen 15 % je starších 3 let. Proto je potřeba poskytnout rodičům zařízení pro menší děti do 3 let, pro které mnohdy není v mateřských školách volná kapacita.

V jeslích budou moci být děti od 0,5 roku do 3 let, respektive do srpna následujícím po třetích narozeninách, aby plynule přešly do mateřské školy.

 • 3
  Vyšší kvalita péče o děti

Součástí novely zákona je zavedení povinného dalšího vzdělávání pečujících osob v rozsahu 8 hodin ročně, které tu doposud nebylo, a povinný kurz první pomoci.

Také by mělo dojít ke změnám v odborné způsobilosti pečujících osob, nově by měly mít zdravotnické vzdělání či profesní kvalifikaci chůva v jeslích.

Novelou budou zavedeny a implementovány jednotné standardy kvality, což povede ke sjednocení úrovně poskytovaných služeb a přísnější podmínky pro zřízení jeslí než v případě dětských skupin.

To vše by mělo mít za následek kvalitnější poskytování péče o menší děti.

Prostřednictvím projektu VSEPROCHUVY.cz již nyní vzděláváme chůvy, aby poskytovaly profesionální služby a zajišťovaly péči o děti (nejen hlídání) s přidanou hodnotou. Učíme chůvy, jak se uplatnit, prezentovat se a růst v online kurzu Chůva v praxi aneb Jak mít plný diář.

 • 4
  Stabilní a udržitelné financování jeslí ze státního rozpočtu

Jak již bylo zmíněno, dětské skupiny jsou financovány z Operačního programu zaměstnanost do poloviny roku 2022, poté budou jesle hrazeny ze státního rozpočtu.

Dle novely budou jesle dostávat příspěvek na každé obsazené místo v denní výši stanovené normativem v nařízení vlády, a to zálohově každého čtvrt roku. Výši normativu, stejně tak jako maximální úhradu rodičem, stanoví každý rok vláda s přihlédnutím k normativům v mateřských školách.


Pro dětské skupiny, které vznikly nebo vzniknou do 30. 6. 2021, bylo vytvořeno přechodné období (do září 2024), během kterého se musí přizpůsobit novým podmínkám. Zařízení, která vzniknou po daném termínu, ponesou název již jesle a musí splňovat veškeré nové požadavky dané novelou.

Od září 2024 by měl již existovat jednotný a přehledný rámec pro zařízení pro předškolní děti do 3 let.

MPSV ČR vydalo 23. 10. 2020 stanovisko k dětským skupinám/jeslím, jehož znění naleznete zde. Jeho součástí je přehledná a srozumitelná tabulka stěžejních změn, které by měly nastat.

Vzhledem k tomu, že novela by měla vejít v platnost 1. 7. 2021, je nezbytné, aby došlo co nejdříve k dalšímu projednávání a schválení Parlamentem ČR a prezidentem ČR.

Poslední projednávání novely proběhlo 6. 1. 2021 v Poslanecké sněmovně, která ji bez větších výhrad doporučila k projednání ve druhém čtení.

Situaci novelizace Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině neustále sledujeme a v případě nových událostí budeme článek obratem aktualizovat.

Martina Smolíková
Jsem máma dvou kluků, manželka, kamarádka a podnikatelka. Práce je mým koníčkem, a tak hledám cesty, jak sladit osobní a profesní život. Ráda se podělím o svůj příběh a pomůžu vám v rozvoji, uplatnění a sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů