Kvalifikovaná chůva. Jaké vzdělání potřebuje?

Profesi chůvy zmiňoval ve svých textech již Jan Amos Komenský, avšak donedávna jsme si pod tím představovali spíše paní z amerických filmů, která hlídá a vychovává děti v movitých rodinách.

V českém prostředí se profese chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (dále jen chůva) začala nejvíce skloňovat před rokem 2012, kdy se velmi diskutovalo o jejím uzákonění a podobě. Od 2. 11. 2012 byl zaveden Kvalifikační a hodnotící standard dle Národní soustavy kvalifikací, který položil ucelený a jednotný rámec této profese. Od té doby byl standard dvakrát revidován, naposledy dne 14. 1. 2020.

V současné době je pracovní pozice podrobně popsána v Národní soustavě povolání, kde naleznete doporučenou pracovní náplň, podmínky na kvalifikaci a kompetenční požadavky.


Není chůva jako chůva

Při hledání zaměstnání v oboru péče o děti je zásadní, jaký záměr pečující osoba má, respektive kde chce tuto práci vykonávat. Některé chůvy pečují o děti v domácnostech jako přivýdělek při studiu či zaměstnání, jiné se tomu věnují naplno, například v agenturách na hlídání, dětských skupinách, mikrojeslích nebo mateřských školách či lesních mateřských školách.

Od místa výkonu práce se odvíjí nejen pracovní náplň a kompetence, ale také potřebná kvalifikace. V praxi se často stává, že si lidé nejsou jistí, zda-li jejich vzdělání postačuje na práci chůvy. Nebo se dokonce mylně domnívají, že na tuto profesi vzdělání nemají. Tyto pochybnosti je poté oddalují od jejich vysněné práce.

Jestliže zvažujete uplatnit se v oboru, orientace na daném trhu práce a v legislativě je prvním krokem stát se chůvou.


Jaké vzdělání tedy chůva potřebuje?

 • Dětské skupiny a mikrojesle

Chůvu může vykonávat pečující osoba, která splňuje minimálně jednu z následujících odborností:

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotně-sociální pracovník
 • Zdravotnický záchranář
 • Psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog
 • Lékař
 • Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách
 • Učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy nebo vychovatel
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (§5 odst. 5)]

 • Chůva na živnostenský list

Chůva, která chce pečovat o děti v domácnostech, pracuje na živnostenský list. Podle toho, o jak staré dítě/děti se stará, musí zvolit druh živnosti, od které se odvíjí požadavky na potřebné vzdělání.

Při péči o dítě od 3 let věku

 • živnost volná – obor Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • žádný kvalifikační předpoklad

Při péči o dítě do 3 let věku v denním režimu

 • živnost vázaná
 • musíte splňovat kvalifikační předpoklad

Kvalifikace potřebná k získání vázané živnosti:

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotnický záchranář
 • Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách
 • Učitel mateřské školy
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Příloha č. 2 k Zákonu č. 455/1991 Sb. – živnosti vázané (k § 23 a 24)]

V praxi často dochází k porušování zákona. A to v případě, kdy rodiče najímají ke svému dítěti paní na hlídání bez živnostenského listu. Pečující osoba by se tomuto jednání měla vždy vyvarovat a odvádět daň z příjmů fyzických osob.

 • Mateřské školy

Chůva v mateřské škole je nepedagogický pracovník. Jejím posláním je pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Má na starost například přebalování, mytí dítěte, oblékání, vedení k hygienickým návykům, čtení pohádek, říkánek, aktivity k rozvoji řeči, rozvíjení pozornosti a paměti dětí, používání výtvarných technik, vedení dítěte k sociálním dovednostem apod.

Chůva v mateřské škole bývá většinou zaměstnána v rámci tzv. šablon (Chůva – personální podpora MŠ).

Pro pozici chůvy v mateřské škole postačuje minimálně jedna odborná způsobilost:

 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
 • Vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče

[Zdroj: Příloha č. 3 výzvy operačního programu Výzva, vývoj a vzdělávání – Přehled šablon a jejich věcný výklad]

Na pozici chůvy může být zaměstnána i osoba s kvalifikací pedagogického
pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících, pokud obě strany souhlasí s tím, že bude zaměstnána na pozici nepedagogického pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem.

 • Lesní mateřské školy

V lesních mateřských školách, kde je přítomno 8 a více dětí, působí souběžně s pedagogickým pracovníkem i nepedagogický pracovník. Ten musí splňovat minimálně jednu z odborných způsobilostí:

 • Všeobecná sestra
 • Dětská sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotnický záchranář
 • Učitel mateřské školy
 • Vychovatel
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (§ 5 odst. 6)]


Jestliže nesplňujete odbornou způsobilost, nezoufejte. Nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak se stát chůvou, je přihlásit se do rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky s akreditací MŠMT ČR nebo absolvovat jen zkoušku z profesní kvalifikace v případě, že již máte značné zkušenosti v tomto oboru a dokážete se připravit ke zkoušce samostudiem.

POZOR! Vstupní předpoklad pro absolvování rekvalifikačního kurzu je min. základní vzdělání, avšak pro získání práce v tomto oboru je často vyžadováno min. středoškolské vzdělání.

Informace o rekvalifikačním kurzu a vykonání samostatné zkoušky z profesní kvalifikace naleznete zde.

Martina Smolíková
Jsem máma dvou kluků, manželka, kamarádka a podnikatelka. Práce je mým koníčkem, a tak hledám cesty, jak sladit osobní a profesní život. Ráda se podělím o svůj příběh a pomůžu vám v rozvoji, uplatnění a sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře
 1. Nikola Matyášová napsal:

  Prosím Vás mužů jako Asistent pedagoga – kurz akreditován MŠMT pracovat jako osoba pečující o děti do 3 let?

  • Martina Smolíková napsal:

   Dobrý den, pro péči o děti do 3 let potřebujete živnost vázanou – předmět podnikání: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Pro získání vázané živnosti nepostačuje akreditovaný kurz Asistent pedagoga. Musíte splňovat min. 1 z následujících odborných způsobilostí:
   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu, nebo
   b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu, nebo
   c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu, nebo
   d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.
   Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#f1377285

 2. Zuzana Rausová napsal:

  Dobrý večer, absolvovala jsem kurz pracovník v sociálních službách a 4 roky pracovala jako terénní pracovník pro charitu. Můžu pracovat jako chůva dětí? Nebo je nutné jiné vzdělání? Děkuji za odpověď.

  • Martina Smolíková napsal:

   Dobrý den, s kvalifikací pracovníka v sociálních službách můžete pracovat v dětské skupině, jestliže máte min. maturitu, a také můžete být „samostatná chůva“, tzn. podnikat na základě živnosti vázané, tj. obor Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu. Pro chůvu v mateřských školách již nesplňujete podmínky na kvalifikaci.

 3. Barbora Dudová napsal:

  Dobrý den, prosím dle čeho se mám rozhodovat mezi kurzem na chůva pro děti v dětské skupině a chůva do zahájení povinné školní docházky? Chápu že chůva pro děti v dětské skupině má i zdravotní kurz ale chápu správně že nemůže mít vázanou živnost? Děkuji za odpověď.

  • Martina Smolíková napsal:

   Dobrý den, ano, přesně tak. S kvalifikací chůva pro děti v dětské skupině splňujete podmínku na zdravotníka v provozu, ale nemůžete podnikat na základě vázané živnosti. Pokud budete mít kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, můžete zažádat o vázanou živnost, můžete pracovat v dětské skupině, ale nebudete splňovat zdravotníka (v dětské skupině musí být min. 1 „zdravotník“ po celou dobu provozu). Doporučujeme získat obě dvě kvalifikace, budete mít co nejširší možnosti uplatnění.

 4. Zuzana Spratková napsal:

  Dobrý den . |Chtěla jsem se zeptat mám udělaný kurz ošetřovatelky. Můžu pracovat jako chůva v Mateřské škole? Je toto vzdělání dostačující ?

  • Martina Smolíková napsal:

   Chůvy ve státních mateřských školách jsou financované většinou ze šablon JAK. Poměrně nově je požadována kvalifikace min. asistent pedagoga.

 5. Marcela napsal:

  Dobry den, prosím o radu – mam vystudovanou VŠ obor Pedagogika. Mohu s tímto vzděláním pracovat v dětské skupině jako chůva?
  Děkuji za odpověď

  • Martina Smolíková napsal:

   Dobrý den, pro práci v dětské skupině musíte mít kvalifikaci mimo jiné učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy nebo vychovatel, asistent pedagoga nebo speciální pedagog. Doporučujeme si udělat zkoušku z profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů