Kvalifikovaná chůva. Jaké vzdělání potřebuje?

Profesi chůvy zmiňoval ve svých textech již Jan Amos Komenský, avšak donedávna jsme si pod tím představovali spíše paní z amerických filmů, která hlídá a vychovává děti v movitých rodinách.

V českém prostředí se profese chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (dále jen chůva) začala nejvíce skloňovat před rokem 2012, kdy se velmi diskutovalo o jejím uzákonění a podobě. Od 2. 11. 2012 byl zaveden Kvalifikační a hodnotící standard dle Národní soustavy kvalifikací, který položil ucelený a jednotný rámec této profese. Od té doby byl standard dvakrát revidován, naposledy dne 14. 1. 2020.

V současné době je pracovní pozice podrobně popsána v Národní soustavě povolání, kde naleznete doporučenou pracovní náplň, podmínky na kvalifikaci a kompetenční požadavky.


Není chůva jako chůva

Při hledání zaměstnání v oboru péče o děti je zásadní, jaký záměr pečující osoba má, respektive kde chce tuto práci vykonávat. Některé chůvy pečují o děti v domácnostech jako přivýdělek při studiu či zaměstnání, jiné se tomu věnují naplno, například v agenturách na hlídání, dětských skupinách, mikrojeslích nebo mateřských školách či lesních mateřských školách.

Od místa výkonu práce se odvíjí nejen pracovní náplň a kompetence, ale také potřebná kvalifikace. V praxi se často stává, že si lidé nejsou jistí, zda-li jejich vzdělání postačuje na práci chůvy. Nebo se dokonce mylně domnívají, že na tuto profesi vzdělání nemají. Tyto pochybnosti je poté oddalují od jejich vysněné práce.

Jestliže zvažujete uplatnit se v oboru, orientace na daném trhu práce a v legislativě je prvním krokem stát se chůvou.


Jaké vzdělání tedy chůva potřebuje?

 • Dětské skupiny a mikrojesle

Chůvu může vykonávat pečující osoba, která splňuje minimálně jednu z následujících odborností:

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotně-sociální pracovník
 • Zdravotnický záchranář
 • Psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog
 • Lékař
 • Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách
 • Učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy nebo vychovatel
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (§5 odst. 5)]

 • Chůva na živnostenský list

Chůva, která chce pečovat o děti v domácnostech, pracuje na živnostenský list. Podle toho, o jak staré dítě/děti se stará, musí zvolit druh živnosti, od které se odvíjí požadavky na potřebné vzdělání.

Při péči o dítě od 3 let věku

 • živnost volná – obor Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • žádný kvalifikační předpoklad

Při péči o dítě do 3 let věku v denním režimu

 • živnost vázaná
 • musíte splňovat kvalifikační předpoklad

Kvalifikace potřebná k získání vázané živnosti:

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotnický záchranář
 • Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách
 • Učitel mateřské školy
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Příloha č. 2 k Zákonu č. 455/1991 Sb. – živnosti vázané (k § 23 a 24)]

V praxi často dochází k porušování zákona. A to v případě, kdy rodiče najímají ke svému dítěti paní na hlídání bez živnostenského listu. Pečující osoba by se tomuto jednání měla vždy vyvarovat a odvádět daň z příjmů fyzických osob.

 • Mateřské školy

Chůva v mateřské škole je nepedagogický pracovník. Jejím posláním je pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Má na starost například přebalování, mytí dítěte, oblékání, vedení k hygienickým návykům, čtení pohádek, říkánek, aktivity k rozvoji řeči, rozvíjení pozornosti a paměti dětí, používání výtvarných technik, vedení dítěte k sociálním dovednostem apod.

Chůva v mateřské škole bývá většinou zaměstnána v rámci tzv. šablon (Chůva – personální podpora MŠ).

Pro pozici chůvy v mateřské škole postačuje minimálně jedna odborná způsobilost:

 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
 • Vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče

[Zdroj: Příloha č. 3 výzvy operačního programu Výzva, vývoj a vzdělávání – Přehled šablon a jejich věcný výklad]

Na pozici chůvy může být zaměstnána i osoba s kvalifikací pedagogického
pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících, pokud obě strany souhlasí s tím, že bude zaměstnána na pozici nepedagogického pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem.

 • Lesní mateřské školy

V lesních mateřských školách, kde je přítomno 8 a více dětí, působí souběžně s pedagogickým pracovníkem i nepedagogický pracovník. Ten musí splňovat minimálně jednu z odborných způsobilostí:

 • Všeobecná sestra
 • Dětská sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Porodní asistent/ka
 • Zdravotnický záchranář
 • Učitel mateřské školy
 • Vychovatel
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

[Zdroj: Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (§ 5 odst. 6)]


Jestliže nesplňujete odbornou způsobilost, nezoufejte. Nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak se stát chůvou, je přihlásit se do rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky s akreditací MŠMT ČR nebo absolvovat jen zkoušku z profesní kvalifikace v případě, že již máte značné zkušenosti v tomto oboru a dokážete se připravit ke zkoušce samostudiem.

POZOR! Vstupní předpoklad pro absolvování rekvalifikačního kurzu je min. základní vzdělání, avšak pro získání práce v tomto oboru je často vyžadováno min. středoškolské vzdělání.

Informace o rekvalifikačním kurzu a vykonání samostatné zkoušky z profesní kvalifikace naleznete zde.

Martina Smolíková
Jsem máma dvou kluků, manželka, kamarádka a podnikatelka. Práce je mým koníčkem, a tak hledám cesty, jak sladit osobní a profesní život. Ráda se podělím o svůj příběh a pomůžu vám v rozvoji, uplatnění a sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů