Vývojová dysfázie (porucha řeči)

SEMINÁŘ V OSTRAVĚ

Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti (především pedagogům MŠ a škol), tak i rodičům, případně dalším zúčastněným.

Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ (specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči) stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s podstatou a základními atributy potíží a možnostmi pomoci, abychom do budoucna uměli včas odhalit potíže a nabídnout pomoc.

MÍSTO KONÁNÍ

   Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice

TERMÍN

21. 11. 2023 

09:00 - 14:00

ROZSAH

 6 vyučovacích hodin

V současnosti je ještě řada dysfatických jedinců nediagnostikovaných, proto není tato problematika ještě omezena věkem.

Jestliže máte v rodině či v zaměstnání osoby s poruchou řeči a máte nezodpovězené otázky, právě pro vás je seminář určen.

Co vás v kurzu čeká 

 • Přátelská atmosféra
 • Zkušená a ochotná lektorka
 • Praktické rady
 • Závěrečná diskuze
 • BONUS č. 1- výukové materiály
 • BONUS č. 2 - osvědčení o absolvování

Stručný obsah

 • Definice, diagnostická kritéria
 • Diferenciální (rozlišovací) diagnostika
 • Od drobných potíží po těžké
 • Na pomoc dětem s Vývojovou dysfázií, perspektivy
 • Dítě a rodina, dítě v mateřské škole, ve škole, v širší společnosti

Posluchači si mohou připravit svůj případ, příklad z praxe a na semináři bude provedena společná analýza a následné doporučení postupů.

Koho školíme? 


Rodiče

Prarodiče, tety, strejdy a další rodinné příslušníky.

Chůvy pro děti

Hlídačky, vedoucí zájmových kroužků, táborů.

Učitele

Pedagogy mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Zdravotníky

Někteří zdravotníci si také potřebují oprášit zapomenuté znalosti.

Pečovatele

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich management.

Další

Řemeslníky, podnikatelé, studenty...

Lektorka: Mgr. Naděžda Bartošíková

Zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky (na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru) různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řečí.

Reference absolventů

Byla jsem překvapena, jak lektorka dokázala předat celoživotní zkušenosti do přednášky. Bylo to opravdu praktické, zajímavé a hodnotné.
Seminář se mi líbil, byl odborný, našla jsem odpovědi na mé otázky. Mám dítě s poruchou řeči a dostala jsem tipy, jak s ním pracovat.

Cena semináře: 1 690 Kč

Co za tuto cenu získáte?

Odborný šestihodinový seminář, který je zaměřen na vývojovou dysfázii (poruchy řeči). Budete vědět, jak rozpoznat projevy, jak pracovat s dítětem i dospělým s touto diagnózou a jak pomoci mu i jeho rodině.  

K tomu vás čeká drobné občerstvení a  jako DÁREK od nás obdržíte
výukové materiály osvědčení o absolvování.