Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

SEMINÁŘ V OSTRAVĚ

Nahlédněte do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází.

Seznámíte se s vybranými diagnosticko- terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí.

Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina - dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

MÍSTO KONÁNÍ

   Středisko vzdělávání s.r.o.
Kotkova 384/4, 703 00
Ostrava-Vítkovice

TERMÍN

13. 11. 2023 

 16:00 - 19:15

ROZSAH

 4 vyučovací hodiny
Pozn. 1 vyučovací hodina = 45 minut

Co vás v kurzu čeká? 

 • Přátelská atmosféra
 • Zkušená a ochotná lektorka
 • Praktické rady
 • Závěrečná diskuze
 • Výukové materiály
 • Osvědčení o absolvování

Obsah semináře

 • Dětská psychoterapie a poradenství - úvod
  Definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství; vlastnosti dětského terapeuta; vztah mezi dítětem a terapeutem; riziko přenosu
 • Rodina a dítě/dítě a rodina?
  Charakteristika rodiny; vliv rodiny na chování a jednání dítěte (z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových změn, vnějších událostí)
 • Proces dětské terapie
  Proces dětské terapie od začátku do konce; jak u dítěte dochází k terapeutické změně; odpor a přenos
 • Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie
  Terapie hrou; ukázka diagnosticko-terapeutických pracovních listů

Lektorka
Mgr. Magdaléna Hulová

sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel

Reference absolventů

Moc milá paní, zkušenosti z praxe.
Výuka skvělá!
Vše super.

Koho školíme? 


Rodiče

Prarodiče, tety, strejdy a další rodinné příslušníky.

Chůvy pro děti

Hlídačky, vedoucí zájmových kroužků, táborů.

Učitele

Pedagogy mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Zdravotníky

Někteří zdravotníci si také potřebují oprášit zapomenuté znalosti.

Pečovatele

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich management.

Další

Řemeslníky, podnikatelé, studenty... všechny, kterým není kvalita výživy dětí lhostejná.
CENA SEMINÁŘE
1090 Kč
školení 4 vyuč. hodin
výukové materiály
osvědčení o absolvování