Prevence poruch řeči u dětí do 6 let

ONLINE SEMINÁŘ

Návštěvu logopeda podstupuje velký počet dětí. Jakým způsobem v jednotlivých fázích podpořit vývoj řeči a tím také efektivně předcházet vzniku poruch řeči?

Na semináři se dozvíte, jak probíhá vývoj řeči u dětí od miminka až po předškoláka. Získáte mnoho nových poznatků týkajících se dětské řeči a také si vyzkoušíte spoustu praktických typů a námětů k práci s dětmi v oblasti vývoje řeči a prevenci řečových vad.

ONLINE SEMINÁŘ

  v prostředí MS Teams
  postačí internet a PC

TERMÍN

18. 9. 2023 

13:00 - 19:30

ROZSAH

 8 vyučovacích hodin

Co vás na semináři čeká 

 • Přátelská atmosféra
 • Zkušená a ochotná lektorka
 • Praktické rady
 • Průběžná a závěrečná diskuze
 • BONUS č. 1- výukové materiály
 • BONUS č. 2 - osvědčení o absolvování

Budete znát...

 • Jak probíhá vývoj řeči u dětí a jak správný vývoj řeči podpořit.
 • Představení nejčastějších logopedických vad.
 • Na koho se s vadou řeči obrátit a kdy je ten správný čas.
 • Jak přistupovat k dětem s vadou řeči.
 • Proč je u dětí důležité rozvíjet sluchové vnímání a jakým způsobem.

Stručný obsah

 • Cíle a úkoly prevence poruch řeči
 • Význam sluchu při vývoji řeči u dětí
 • Ontogenetický vývoj řeči, vývojové etapy řeči a jejich charakteristika
 • Vnější a vnitřní faktory ovlivňující řeč
 • Vada řeči a školní zralost
 • Prevence vad a stimulace fyziologického vývoje řeči u dětí do 6 let
 • Podpora rozvoje komunikačních dovedností při práci se skupinou nebo při individuálním práci
 • Dechová a hlasová cvičení ve spojitosti s nácvikem správného dýchání a hospodaření s dechem
 • Rozvoj obratnosti mluvidel
 • Rozvoj sluchové vnímání
 • Rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti
 • Náměty na využití hry jako nejpřirozenějšího prostředku rozvoje dítěte, náměty na konkrétních činnostech
 • Praktické ukázky her, říkadel, pomůcek a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí dětí

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová
 speciální pedagog, lektorka
a dvojnásobná máma

"Když jsem skoro před 10 lety končila studium speciální pedagogiky na vysoké škole, netušila jsem, že pro mě bude práce učitelky v mateřské škole tak zásadní. A to je hlavní důvod, proč se moje práce točí kolem dětí předškolního věku. S druhou mateřskou jsem své zkušenosti přetvořila na svou novou příležitost. Cítila jsem, že se chci profesně posunout trochu jinam. Chtěla jsem přijmout novu výzvu a začít lektorovat. Postavit se na vlastní nohy a vybudovat vlastní projekt."

Webové stránky www.grafomotorikahrave.cz jsou její třetí dítě. Služby a informace v oblasti grafomotoriky pro pedagogy, ale také pro rodiče dětí předškolního věku srozumitelně a přehledně na jednom místě.

Koho školíme? 


Rodiče

Prarodiče, tety, strejdy a další rodinné příslušníky.

Chůvy pro děti

Hlídačky, vedoucí zájmových kroužků, táborů.

Učitele

Pedagogy mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Zdravotníky

Někteří zdravotníci si také potřebují oprášit zapomenuté znalosti.

Pečovatele

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich management.

Další

Řemeslníky, podnikatelé, studenty...

Cena semináře: 1 590 Kč

 

Co za tuto cenu získáte?

Seminář od odborníka zaměřený nejen na teorii, ale i praxi.
Bude plný praktických ukázek a námětů pro rozvoj řeči u dětí do 6 let.  

K tomu obdržíte výukové materiály
a osvědčení o absolvování.