Poruchy chování dětí

Seminář v Ostravě

Nebojme se jinakostí

Důraz bude kladen na individualitu dítěte. Cílem je porozumět tomu, co není standardní, nebát se jinakostí, nebát se chyb, přijmout dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. A v konečné řadě vědět, jak a případně i kde najít pomoc.


Seminář je vhodný pro pracovníky v mateřských školách, sociálních zařízeních a dalších institucích, kde se přichází do styku s dětmi ve věku 1-3 let.

Vhodný také pro rodiče, kteří potřebují ve svém životě znalosti z této oblasti.

Místo konání OSTRAVA

Středisko vzdělávání s.r.o., Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Termín kurzu

21. 2. 2023

15:00-19:00

Rozsah kurzu

5 vyučovacích hodin


Nejste si jisti, zda má dítě poruchu chování?


Chcete nalézt příčinu odlišného chování dítěte?


Máte v okolí dítě s diagnózou?

 • Znáte dítě, které je "jiné"?
 • Nejste si jistí, jak k němu přistupovat?
 • Chcete pochopit nestandardní chování dítěte a naučit se s ním lépe komunikovat?

Jak rozvíjet dítě s autismem?


Jak rozvíjet dítě s opožděným vývojem řeči?


Jak rozvíjet dítě s ADHD?

Už se nemusíte trápit pochybnostmi, zda přistupujete k dítěti s "jiným" chováním SPRÁVNĚ. 

Nebuďte v tom sami. Nechte si poradit a inspirovat se od odborníka/psychologa.

Přijměte dítě takové, jaké je a ukažte mu cestu.

Co vás v kurzu čeká? 

 • Přátelská atmosféra
 • Zkušená a ochotná lektorka
 • Praktické rady, tipy, inspirace
 • Nebude to žádná NUDA

A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Naučíte se rozpoznat nejčastější poruchy chování dětí, jak přijmout dítě s nestandardním chováním a jak o něj pečovat. 

Stručný obsah: 

Z vývojové psychologie

 • Vývojová stádia dítěte (1-3 roky)
 • S čím přichází na svět (genetika), individualita
 • Rozdíly ve vývoji
 • Adaptace
 • Oslabení
 • Psychosomatizace

"Poruchy chování"

 • Jako reakce na zátěž
 • Jako součást osobnosti
 • Jako důsledek nemoci, diagnózy
 • Sociokulturní a historické kontexty

Dítě s diagnózou

 • Opožděný vývoj řeči (OVŘ)
 • ADHD (deficit pozornosti s hyperaktivitou)

Koho školíme? 

Rodiče

Prarodiče, tety, strejdy a další rodinné příslušníky.

Chůvy pro děti

Hlídačky, vedoucí zájmových kroužků, táborů.

Učitele

Pedagogy mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Zdravotníky

Někteří zdravotníci si také potřebují oprášit zapomenuté znalosti.

Pečovatele

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich management.

Další

Řemeslníky, podnikatelé, studenty... nikdy nevíte, kdy se s danou cílovou skupinou potkáte.

Lektorka:
Mgr. Naděžda Bartošíková 

psycholog, člen Speciálně pedagogického centra

Reference:

Školení se mi moc líbilo. Paní lektorka je opravdu zkušená. Pomohl mi ve všech směrech, před mateřskou jsem pracovala s hendikepovanými dětmi a dalo mi to hodně tipů, jak k dětem přistupovat, abych zlepšila jejich psychickou pohodu.
Michaela ZvěřinováMaminka na rodičovské dovolené

Cena kurzu: 1 200 Kč

Co za tuto cenu získáte?

Praktický pětihodinový seminář, který je zaměřen na poruchy chování dětí ve věku 1-3 let. Budete schopni rozpoznat poruchy chování dětí, odbouráte strach z neznámého, nebudete se bát jinakostí a přijít do styku s takovým dítětem.

Přijmete dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží.

Zjistíte, že v tom nejste sami.

K tomu obdržíte výukové materiályosvědčení o absolvování.