Katalog profesionálních chův

Informace pro rodiče

Hledáte chůvu, která zabezpečí
vaše dítě v případě potřeby?

Chůvu, která na děti nejen dohlíží, ale i rozvíjí? 

PAK JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Katalog je místo, kde můžete snadno a rychle získat informace a kontakt na profesionální chůvu ve vašem okolí.

VÝHODY
Katalogu profesionálních chův

Katalog je pro rodiče/poptávající ZDARMA

Chůvy platí poplatek za členství v Katalogu, prokazují tak profesionalitu své služby

V katalogu jsou jen chůvy se zkušenostmi, podloženo referencemi

Přímý kontakt s chůvou, nikoli přes zprostředkovatele. Na podmínkách hlídání se domlouváte přímo s chůvou.

V profilech chův naleznete informace, které ulehčí vaše rozhodování (např. živnostenské oprávnění, kvalifikace)

V profilových fotografiích chův se setkáte s označením "Ověřena". Tato chůva prošla osobním kontaktem s námi.

Katalog je pro zájemce o hlídání ZDARMA.

KDO
si chůvu v Katalogu nevybere

Jestliže hledáte jen hlídačku bez zkušeností a znalostí z oboru péče o děti,
ZDE NEHLEDEJTE.

Aby mohly profesionání chůvy dělat svou práci dobře a s plným nasazením, do domácnosti přinesly spokojenost, klid a pohodu, nejde jejich cena
pod 150 Kč/hodinu
.

Většina chův poskytuje hlídání dětí na základě živnostenského oprávnění (s tím jsou spojené zákonné odvody), mají pojištění odpovědnosti, profesní kvalifikaci, kurzy první pomoci a dále se vzdělávají. Komunikují s rodiči, připravují se na hlídání, mnohdy dětem nosí pracovní pomůcky, a to vše se promítá do hodinových sazeb
za hlídání dětí.


Katalog profesionálních chův je projektem VSEPROCHUVY.cz (provozován Střediskem vzdělávání s.r.o., IČ 26829592). Nezodpovídáme
za reálnost uvedených informací v profilech chův. Každý člen Katalogu nese zodpovědnost za pravdivost svých údajů. Náš tým komunikuje se členy Katalogu. V případě nejasných informací či pochybností můžeme členství odmítnout či člena vyřadit z Katalogu.